امروز وزیر اقتصاد در اظهار نظری از روز مصیبت عظمای دولت نام برد.  و منظورش روزی بود که باید میلیاردها تومان رایانه نقدی به حساب مردم واریز شود.

به نظرم این وسط یک جور شیادی غیرعمدی در حال رخ دادن است.

دولت به گونه‌ای حرف می‌زند که انگار مجبور است از پولی که مال خود اوست و حق پدری اوست بگذرد؛ و به مردم بدهد!

قضیه را کمی بازتر می‌کنیم. ظاهرا مسوولین امر یادشان رفته است که این رایانه ناچیز نقدی که ماهانه واریز می‌شود در قبال گران شدن نان و بنزین و گاز و برق و آب مصرفی مردم انجام می‌گیرد. دولت اگر می‌خواهد این روز سیاه را نداشته باشد؛ باید نان لواش را از 210 تومان فعلی به همان 15 تومان قبلی برگرداند. نان سنگلک را از 800 تومان فعلی به 50 تومان سابق برگرداند. بنزین 1000 تومانی را به همان زیر 100 تومان برگرداند. و قبض‌های کمرشکن گاز را مانند سابق کند.

دولت ظاهرا فراموش کرده است آنچه به عنوان سوبسید به این کالاهای اساسی پرداخت می‌کرده است، به هیچ عنوان کاری اضافی نبوده است. اگر در هر کجای دنیا، دولتی سوبسیدی بدهد و آن را کاری اضافی تلقی کند؛ دولت ایران نمی‌تواند این تلقی را داشته باشد. چرا که باید یادش باشد پول نفت ایران، به هیچ عنوان مال دولت نیست. که بخواهد با آن حقوق کارمندان ناکارآمدش را بدهد. بلکه پول آحاد مردم ایران است. و باید آنجا که آحاد مردم نیاز دارند، خرج شود.

یا باید این پول مستقیم به مردم داده شود. یا با آن کارهای زیربنایی مانند سد و نیروگاه و پالایشگاه ساخته شود. و اگر این دومی انجام شود؛ نمی‌توان منافع این ساختن را از مردم دریغ کرد و بصورت آزاد و دوباره با مردم حساب کرد.

یارانه

اگر گاز ارزان به دست مردم می‌رسید؛ گاز خودم مردم بود که با پول فروش خارجی همان گاز، تاسیسات زیربنایی آن ساخته شده بود. و باید بصرفه به دست صاحبان این پول می‌رسید. و اگر بنزین ارزان بود؛ به همین دلیل باید ارازن می‌بود.

مگر اینکه یک دولت مردمی و عاقل بگوید این پول را بجای آنکه نقدی به مردم بدهیم، یا گاز و بنزین و نان مردم را ارزان کنیم؛ می‌آییم کار مفید دیگری برای مردم انجام می‌دهیم.

پس می‌پرسیم الان کدام کار مفید دیگر دارد با پول مردم برای مردم انجام می‌شود؟ که به مردم بگوییم صبر کنند و با بدبختی پول بنزین و گاز و نان‌ روزمره‌شان را تهیه کنند و برای افق‌های روشن پیش رو صبر پیشه کنند؟

دولت اگر می‌خواهد درست حرف بزند باید بیاید و بروز محاسبه کند سوبسیدهایی را که حذف کرده است، الان برای مردم چقدر سنگین شده است. و همان قدر یارانه‌ی نقدی ماهانه را افزایش دهد.

البته کار درستتر آن است که این بساط مضحک ماهانه که آن مجنون درست کرده بود؛ برچیند. و نان فقرا و گاز و برق را با سوبسید دوباره ارزان کند. بنزین هم راه حل خودش را دارد.

 موزیک متن

نوشته شده در تاریخ 27 مرداد 94    | توسط: پویا کام    | طبقه بندی: سیاسی،     | نظرات شما خوانده می‌شود()