فرض کنیم شما خواننده گرامی این سطور، با انقلاب 57 ایران هیچ موافقتی ندارید. با نظام برآمده بر آن هم دشمن بوده‌اید. نه منطق ‌آن را قبول داشته‌اید. نه مسوولین آن را قابل احترام دانسته‌اید. 

اما زمانی در این کشور، جنگی رخ داده. و کسانی در این جنگ، جنگیده‌اند.
 
مسوولین آن نظام که آن جنگ را اداره می‌کردند؛ چه بسا اشتباهات بزرگی انجام داده‌اند. چه بسا آینده تاریخ این کشور، ده‌ها خیانت را بشمرد. 
چه بسا این جنگ می‌توانست خیلی زودتر تمام شود. 

اما خیلی بی‌انصافی است کسانی را که در این جنگ جنگیده‌اند، یکسان کنید با اداره‌کنندگان آن نظام. 
و همه را با یک چوب برانید.

آنها جنگیدند. شاید می‌گفتند برای امام... برای انقلاب... اما نهایتا برای این خاک جنگیدند. برای من و شما جنگیدند.
خوب هم جنگیدند.

این که اداره‌کنندگان آن جنگ، خوب نبودند؛ دلیلی نمی‌شود که آنها هم خوب نبودند.
هر کار که توانستند کردند.

و این روزها هنوز هستند زخم‌خوردگان آن جنگ که روی تخت بستری‌اند.

و امروز من و شما که قرار است خوب باشیم، باید پرستاران 24 ساعته آن جنگیده‌ها باشیم.
نباید باشیم؟


کلیپ را ببینید

نوشته شده در تاریخ 3 خرداد 94    | توسط: پویا کام    | طبقه بندی: مطالب حاشیه‌ای،     | دیدگاه شما درج می‌شود()