اخیرا یک ساختمان در شیکاگوی آمریکا آتش گرفت. ماموران فداکار آتشنشانی این شهر هم با آب به خاموش کردن آتش مشغول شدند. 

 غافل از دمای بیست درجه زیر صفر این شهر!

نتیجه این شد که آتش خاموش شد؛ اما ساختمان هم منجمد شد!

آتشنشانی شیکاگو   

نوشته شده در تاریخ 14 بهمن 91    | توسط: پویا کام    | طبقه بندی: مطالب حاشیه‌ای،     | دیدگاه ()